Carrer de l'Estrella, 124-126 08201 Sabadell - Barcelona